Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7018/UBND-KGVX
Ngày ban hành
16/11/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v xây dựng quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác