Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1485/VP-NC
Ngày ban hành
12/11/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 316/TB-UBND ngày 05/11/2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác