Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6773/UBND-KT
Ngày ban hành
05/11/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác