Thông tin văn bản

Số ký hiệu
140/BC-UBND
Ngày ban hành
30/11/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Tình hình công tác soạn thảo, ban Hành và kiểm tra, Rà soát văn b ản quy phạm pháp luật Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 0 1/10/2008 đến ngày 30/9/2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác