Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6661/UBND-KGVX
Ngày ban hành
31/10/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác