Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6555/UBND-KGVX
Ngày ban hành
26/10/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3210-CV/TU ngày 19/10/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác