Thông tin văn bản

Số ký hiệu
107/TTr-UBND
Ngày ban hành
25/10/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác