Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6508/UBND-NNTN
Ngày ban hành
24/10/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác