Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6393/UBND-NNTN
Ngày ban hành
19/10/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ tại Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 02/8/2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác