Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1338/TTr-VP
Ngày ban hành
15/10/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác