Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6126/UBND-KGVX
Ngày ban hành
09/10/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo của địa phương (SDG4)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác