Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1624/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/09/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Phê duyệt danh sách 48 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại các Quyết định: số 290/2005/QĐ-TTg, số 142/2008/QĐ-TTg, số 62/2011/QĐ-TTg và số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác