Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1523/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/09/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác