Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5314/UBND-NNTN
Ngày ban hành
05/09/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2018 và xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác