Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1481/QĐ-UBND
Ngày ban hành
31/08/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v thành lập Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác