Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5102/UBND-NNTN
Ngày ban hành
24/08/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v triển khai thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác