Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4551/UBND-KGVX
Ngày ban hành
01/08/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường, công trình công cộng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác