Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4122/UBND-NC
Ngày ban hành
12/07/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác