Thông tin văn bản

Số ký hiệu
45/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/09/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Ban Hành Quy định hướng dẫn thực hiện các dự án,chính sách th uộc Chương Trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 20 10 của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác