Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3703/UBND-NNTN
Ngày ban hành
26/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v góp ý đối với Dự thảo Quy chế hoạt động BCĐ cấp quốc gia Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác