Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3339/UBND-TH
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v tổng kết thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác