Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3325/UBND-KT
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác