Thông tin văn bản

Số ký hiệu
912/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác