Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3254/UBND-KGVX
Ngày ban hành
08/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác