Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3132/UBND-NNTN
Ngày ban hành
05/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác