Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3093/UBND-NC
Ngày ban hành
01/06/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v lấy ý kiến Dự thảo Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2018-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác