Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2884/UBND-NNTN
Ngày ban hành
24/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác