Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2673/UBND-KGVX
Ngày ban hành
15/05/2018
Người ký
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trích yếu
V/v phối hợp kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác