Thông tin văn bản

Số ký hiệu
419/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018, để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác