Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2392/UBND-NNTN
Ngày ban hành
03/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác