Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2186/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
20/04/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác