Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2174/UBND-KGVX
Ngày ban hành
20/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tham mưu xây dựng kết hoạch cụ thể của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU và Kế hoạch 128-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác