Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2166/UBND-NC
Ngày ban hành
20/04/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác