Thông tin văn bản

Số ký hiệu
140/BC-TCD
Ngày ban hành
19/04/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Kết quả tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 4 năm 2018 (từ ngày 15/3/2018 đến ngày 15/4/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tiếp công dân
Lĩnh vực văn bản
Tiếp dân
Văn bản khác