Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2089/UBND-KGVX
Ngày ban hành
17/04/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện trong năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác