Thông tin văn bản

Số ký hiệu
544/QĐ-UBND
Ngày ban hành
04/04/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác