Thông tin văn bản

Số ký hiệu
491/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/03/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão Damrey và các thiên tai năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác