Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1636/UBND-KGVX
Ngày ban hành
28/03/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác