Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1335/UBND-NNTN
Ngày ban hành
15/03/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v đề xuất phương án xây dựng ô chôn lấp chất thải y tế sau xử lý của Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác