Thông tin văn bản

Số ký hiệu
41/BC-UBND
Ngày ban hành
15/03/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Tình hình bố trí ổn định đời sống dân cư, định canh định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác