Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1227/UBND-KT
Ngày ban hành
12/03/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác