Thông tin văn bản

Số ký hiệu
404/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/03/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt phương án cấp gạo để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác