Thông tin văn bản

Số ký hiệu
21/BC-UBND
Ngày ban hành
09/02/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác