Thông tin văn bản

Số ký hiệu
197/TTr-VP
Ngày ban hành
05/02/2018
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v đề nghị khen thưởng
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác