Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1386/UBND-CNXD
Ngày ban hành
26/05/2009
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilam a thực hiện thu gom, vận chuyển và lưu giữ tạm thời chất thả i nguy hại
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác