Thông tin văn bản

Số ký hiệu
90/UBND-KGVX
Ngày ban hành
08/01/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác