Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2458/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/12/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác