Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7622/UBND-KT
Ngày ban hành
08/12/2017
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo Thông tư và đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác