Thông tin văn bản

Số ký hiệu
712/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/04/2009
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Giao Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vố n đối ứng kế hoạch năm 2007 chưa sử dụng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác