Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7606/UBND-KGVX
Ngày ban hành
08/12/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v báo cáo thực hiện Kế hoạch triển khai các mục tiêu của cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác